Наименование
2019-208 vars01
Производител
Секаста-19
Описание

горивна камера Инвикта 700 – модел 6674-94 права Турбо

вар01-1 / обл.дизайн – 7194 по проект

материали – гнайс меланж + гранит Мултиколор + дървени етажери

вар01-2 / обл.дизайн – 1202 – 3801 по проект

материали – светъл травертин + гранит Балтик Браун+ дървени етажери

вар01-3 / обл.дизайн – 1213 – 3801 по проект

материали – светъл травертин + червени тухли+ гранит Балтик Браун+начукана чинка