Наименование
2019-208 vars02
Производител
Секаста-19
Описание

горивна камера Инвикта 700 – модел 6674-94 права Турбо

обл.дизайн – 3104 по проект

вар02-1 / материали – врачански варовик + мрамор Брекча Сардо + дървени етажери

вар02-2 / материали – врачански варовик + гранит Балтик Браун+ начукана чинка

вар02-3 / материали – врачански варовик + мрамор Брекча Сардо + дървени етажери + мозайка Беж меланж