Наименование
модел 3201
Производител
Секаста (България)
Прикачени
файлове