Наименование
6104-43 kazan g.a
Производител
Инвикта (Франция)
Описание

заменен от

6104-33 kazan g.a

Забележки

-Димоотводите не са в комплекта на изделието поради обективна специфичност на включването