Наименование
пано от стъкло
Производител
Инвикта (Франция)