Наименование
плот кухня
Производител
Секаста-05
Описание

кухненски плот

материали – гранит Балморал Ред

... Още

К-025