Наименование
Фасада Бяла
Производител
Секаста-14
Описание

облицовка фасада, обръщане прозорци

колони, балустради, стъпала

материали – врачански камък

... Още

К-235