Наименование
Фасада Евксиноград
Производител
Секаста-19
Описание

облицовка фасада – плочи Травертин

обръщане прозорци – Врачански варовик

материали – Врачански камък и Травертин

... Още

К-467