Наименование
модел 7396
Производител
Секаста (България)
Цена
лв