Наименование
PTH-Optimum 70
Производител
Техникал (Унгария)
Забележки

-Димоотводите не са в комплекта на изделието поради обективна специфичност на включването

Прикачени
файлове