!!! Посочените цени подлежат на промени след корекция подадена ни от производителя !!!
!!! Цените на Kratki са в процес на корекция !!!
!!! От 01.06. Invicta повишава цените на чугунените камери и печки с 15%, а на стоманените по индивидуална калкулация. Поръчки до 01.06 ще се правят по досегашните цени!!!

ТЪРСЕНЕ...
Generic filters

White Vratza Stone (Bulgarian LIMESTONE) Manifacturer

Our own factory in Vratza region /North-West Bulagaria/.
 
 SEKASTA is a manifacturer of bulgarian limestone - cuts blocks with gang-saw machines, polishes limestone slabs and tiles in different sizes and thicknesses from 12 to 450 mm on saws and disk machines.
 
Various facial finishings are available - see more - POLISHED, ANTIQUE, RUSTIC, GLITZ, BUCHARD /bush hammered/.

 

Wide variety of articles from White Vratza Stone - stari steps, columns dressing, floor and facade tiles, different exterior profiles, massives.

SEKASTA works with marble and granite, travertine and tuff as well and ects.

SEE MORE ...