+359 899 943 480

Гаранционни условия

Гаранцията се дава от производителя само на изделия закупени и монтирани от нейния оторизиран партньор – СЕКАСТА при

спазване на правилата за безопасност, съгласно стандарт СЕКАСТА: СЕК СТ – 001 – 96

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Начало на гаранционният срок се счита датата на монтаж на камината от специалисти, която дата може да бъде доказана по всяко време и е с продължителност съгл. указанията на всеки производител както следва:

ДЕВИЛ-Франанция/Deville-France ;  ИНВИКТА-Франция/ Invicta-France;

l  За корпуса – 5 години за всички изделия

l  За подменяемите чугунени части от вътрешността на изделието в контакт с огъня (скара, гръб, дефлектор)         

– 2 години за всички модели на ДЕВИЛ;

l  На електрическите уреди /екстрактори, вентилатори и др/ - гаранция 1 година

l  Стъклото и останалите части – нямат гаранция;

КАМИНЕТИ МОНТЕГРАПА-Италия/ CAMINETTI MONTEGRAPPA-Italy

l  За корпуса – 5 години за всички модели;

l  Стъклото и останалите части – нямат гаранция;

КРАТКИ-Полша/ KRATKI-Poland

l  За корпуса – 5 години за всички модели;

l  Стъклото и останалите части – нямат гаранция;

БОДАР И ГОНЕ-Белгия / Bodart & Gonay-Belgium

l  За корпуса – 5 години за всички изделия;

l  За подменяемите части от инокс – 6 години

l  За подменяемите части от вътрешността на изделието в контакт с огъня с изкл.на тухлите – 2 години за всички модели,

l  На електрическите уреди /вентилатори и др/ - гаранция 1 година

l  Стъклото, огн.тухли и пана и останалите части – нямат гаранция;

АКСИС-Франция / Axis-France

l  За корпуса – 10 години за всички модели;

l  Стъклото и останалите части – нямат гаранция;

ТЕХНИКАЛ-Унгария/ TECHNICAL/ Hungary

l  За корпуса – 2; 5; 7 години в зависимост от модела;

l  Стъклото и останалите части – нямат гаранция;

СЕКАСТА-България / SEKASTA-Bulgaria:

l  Облицовка от камък и монтажа й - 1 /една/ година, като останалите условия се запазват същите.

l  Водна риза - 1 /една/ година, като останалите условия се запазват същите

СЕКАСТА гарантира през този период всеки дефект на материала или на изработката, но отговорността й се свежда само до задължителна замяна на частите, признати за дефектни. Подмяната се извършва срещу дефектиралата част или след извършване на проверка от нейни специалисти. Разходите за поставяне на гореспоменатите части, за изпращането им или търговските разходи /работа по придвижване/ са за сметка на клиента.

СЕКАСТА не може да бъде държана отговорна за последствията произтичащи от избора на мощност, на вида уредба, на контрола на тягата на комините или от непралвилното използване на уредите.

СЕКАСТА забранява всяка промяна в уреда. Гореказаното не изключва правото на купувача да се ползва от законната гаранция за скрити дефекти и неизправности, която се прилага във всички случаи при условията на член 1641 и следващите го от Гражданския Кодекс.

Отговорността на СЕКАСТА се ограничава до доставката и монтажа на уреда, който трябва да бъде инсталиран според правилата на професията, в съответствие с предписанията на настоящото ръководство. Монтажът трябва да бъде реализиран от специалистите на СЕКАСТА. Неспазването на тази клауза освобождава СЕКАСТА от отговорност.

Секаста - всички права запазени. 
Дизайн и изработка Ребека Тодорова
envelopephone-handsetcross